Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Công ty tài chính là gì? Các hoạt động của công ty tài chính

Xen nhiều

Mặc dù vốn pháp định của các công ty tài chính nhỏ hơn so ngân hàng, nhưng các công ty tài chính có thể kiếm lợi nhuận từ lãi suất tính trên các khoản vay của khách hàng, và lãi suất này thường được tính cao hơn các ngân hàng.

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là một tổ chức cho vay dành cho các cá nhân lẫn doanh nghiệp. Không giống như ngân hàng, công ty tài chính không nhận tiền gửi từ khách hàng, cũng như không được nhận tiền gửi dưới một năm hay cung cấp một số dịch vụ thanh toán.  Đây là còn một loại hình tổ chức huy động vay vốn, đầu tư thông qua sử dụng vốn tự có của tổ chức, cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, cùng với một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các loại hình của Công ty tài chính

Trước đây, công ty tài chính được thành lập dưới các hình thức như doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty liên doanh và công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã được sửa đổi và hiện nay chỉ còn 3 loại hình công ty tài chính sau:

 • Công ty TNHH một thành viên: là doanh nghiệp do một cá nhân hay một tổ chức sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân với số lượng thành viên không vượt quá 50 người, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Các thành viên này chịu trách nhiện về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 •  Công ty cổ phần: là doanh nghiệp do các tổ chức và cá nhân cùng nhau góp vốn thành lập. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành cổ phiếu để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Thời gian hoạt động tối đa của các công ty tài chính là 50 năm, có thể được gia hạn thêm không quá 50 năm cho mỗi lần gia hạn và phải nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Các hoạt động của Công ty tài chính

Các công ty tài chính hoạt động chủ yếu dưới hình thức huy động vốn như là

 • Nhận tiền gửi của các cá nhân hay tổ chức
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu nhằm huy động vốn
 • Vay vốn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước hoặc các tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó, các công ty tài chính được phép hoạt động cho vay vốn dưới các hình thức như

 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Cho vay tiêu dùng thông qua vay trả góp
 • Cho vay theo sự ủy thác của Chính phủ, hay của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

Thêm vào đó, hoạt động bảo lãnh của công ty tài chính được dựa trên sự uy tín cũng như khả năng tài chính của người nhận bảo lãnh được cho phép với các loại hình gồm

 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng của sản phẩm
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Xác nhận bảo lãnh

Ngoài ra, theo nghiên cứu tài chính biết còn có một số hoạt động tài chính khác mà các công ty có thể thực hiện như

 • Góp vốn mua cổ phần cho các tổ chức tín dụng hay các doanh nghiệp
 • Tham gia các hoạt động đầu tư, thị trường tiền tệ
 • Kinh doanh vàng, thực hiện các dịch vụ ngoại hối
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính, tiền tệ, đầu tư, các dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá trị
 • Được phép trở thành đại lý phát hành trái phiếu và cổ phiếu, nhận ủy thác, trở thành đại lý trong các lĩnh vực liên quan tới tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài sản, vốn đầu tư theo hợp đồng

Nhiều hơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết gần đây

Mo tai khoan chung khoan