Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Gợi ý các đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính

Xen nhiều

Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học tài chính dành cho sinh viên, đang cao học tham khảo, dưới cuối có một số đề tài của nhóm nghiên cứu, thạc sĩ, tiến sĩ…

Gợi ý các đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính 1

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính

 1. Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 2. Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán A
 3. Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách tới năm …..
 4. Áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính cho các NHTM Việt Nam
 5. Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam
 6. Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam giai đoạn ……
 7. Luận văn nghiên cứu khoa học: Đánh giá thực trạng và tiềm năng du lịch xanh tại Việt Nam
 8. Đánh giá và lựa chọn phân khúc thị trường sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp mới
 9. Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 10. Giải pháp tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam
 11. Giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại Học viện Ngân hàng
 12. Hậu giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh A
 13. Luận văn nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện cơ chế bảo lãnh Chính phủ nhằm kiểm soát nợ công
 14. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp ở Việt Nam
 15. Hoàn thiện pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
 16. Kiểm toán nội bộ tại các Quỹ tín dụng nhân dân khu vực A – Thực trạng và giải pháp
 17. Lạm phát mục tiêu linh hoạt (FIT) và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam
 18. Marketing mối quan hệ (Relationship Marketing) và sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam
 19. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 20. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn tỉnh A
 21. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến không chấp nhận toàn phần đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 22. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại HVNH từ sự hài lòng của người học
 23. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động tới tài chính bao trùm
 24. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc thị trường tài chính tới tăng trưởng kinh tế và gợi ý chính sách
 25. Nghiên cứu tổn thất danh tiếng trước các sự kiện tổn thất hoạt động của NHTM Việt Nam
 26. Nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật học sâu (deep learning) trong xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng của ngân hàng thương mại
 27. Nguồn vốn con người trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam
 28. Pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện
 29. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
 30. Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với hộ gia đình ở khu vực nông thôn tại các NHTM Việt Nam
 31. Phát triển Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng theo hướng gia nhập Hệ thống trích dẫn ASEAN
 32. Luận văn nghiên cứu khoa học: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
 33. Quản lý Nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
 34. Quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 35. Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: chuẩn mực quốc tế và khuyến nghị cho các NHTM Việt Nam
 36. Quản trị rủi ro ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
 37. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
 38. Tác động của phạt tài chính (financial penalties) đối với hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
 39. Tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
 40. Tác động của sự gia nhập các ngân hàng thương mại nước ngoài đến khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của SMEs tại Việt Nam
 41. Luận văn nghiên cứu khoa học: Tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của SMEs Việt Nam
 42. Thiết kế cơ sở hạ tầng để triển khai kênh đào tạo E-learning tại Học viện Ngân hàng
 43. Thu hút FDI xanh cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
 44. Tổ chức và khai thác tài liệu số phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng
 45. Truyền dẫn tỷ giá và những ứng dụng của nó: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và một số nền kinh tế ASEAN
 46. Ứng dụng kế toán quản trị trong các NHTM Việt Nam
 47. Ứng dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên đo lường mức độ rủi ro cổ phiếu niêm yết ngành ngân hàng ở Việt Nam
 48. Vốn xã hội và tác động đến sự hình thành vốn con người – Nghiên cứu trường hợp người học Học viện Ngân hàng
 49. Xây dựng chỉ số ổn định tài chính tổng hợp cho Việt Nam: Kinh nghiệm từ các quốc gia đang phát triển.

Theo dõi

Danh mục gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Xây dựng nhóm chỉ tiêu cảnh báo rủi ro tài chính cho các DN ngành xây dựng
 2. Quản trị TC của DN ngành xây dựng công trình viễn thông
 3. Mối quan hệ giữa chính sách cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của DN, nghiên cứu điển hình tại Việt Nam, Thái Lan, Phillipine
 4. Các nhân tố tác động đến M&A xuyên quốc gia
 5. Năng lực tài chính của các DN Việt Nam sau cổ phần hóa
 6. Tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN- Nghiên cứu điển hình tại TĐ công nghiệp Than- Khoáng sản VN.
 7. Đánh giá hiệu quả TC sau sáp nhập của CTCP tập đoàn đầu tư VN (TĐ Vingroup)
 8. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại CTCP Dược phẩm Trung ương 3
 9. Hoàn thiện công tác quản trị dòng tiền của công ty .. trong ngành công nghiệp chế biến
 10. Xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý cho các DN xi măng niêm yết trên TTCKVN hiện nay
 11. Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của DN ngành Thép niêm yết trên TTCK VN
 12. Giải pháp TC hỗ trợ phát triển DN ngành Thuy san ở VN trong bối cảnh hiện nay
 13. Đánh giá tác động của hệ thống đòn bẩy đến hiệu quả HĐKD của các DN ngành Thép
 14. Cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả HĐKD của các DN ngành Thép VN
 15. Các hình thức huy động vốn của các DN ngành xây dựng niêm yết trên TTCK Việt Nam
 16. Nghiên cứu tác động của chính sách huy động vốn tới giá trị của các DN xây dựng niêm yết trên TTCKVN
 17. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách cổ tức của công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 18. Quản trị nợ phải trả của các DN Dược niêm yết ở VN- Thực trạng và giải pháp
 19. Giải pháp nâng cao năng lực TC của các DN xây dựng niêm yết tại VN
 20. Tình hình TC của các DN chế biến Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 21. Hiệu quả kinh doanh của các DN thuộc Tập đoàn Prime Group- Thực trạng và giải pháp
 22. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các  DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN
 23. Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới giá trị các CTCP ngành xây dựng niêm yết trên TTCKVN
 24. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong quản trị rủi ro tài chính các CTCP xây dựng niêm yết
 25. Phát triển mô hình Cty TC Nhà nước tại địa phương trong đầu tư hạ tầng đô thị
 26. Ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả HĐKD của các DN trong ngành xây dựng và BĐS niêm yết trên TTCKVN
 27. Hoàn thiện phương pháp dự báo TC của các DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN
 28. Nghiên cứu hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) của NHTM tại VN
 29. Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của các DN ngành Thép ở VN
 30. Văn hoá DN và tác động của nó tới hành vi người tiêu dùng
 31. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu ngành X ra thị trường nước ngoài
 32. Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của các DN xi măng Việt Nam
 33. Mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và rủi ro TC của các DN May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam – Thực trạng và những khuyến nghị.
 34. Hiệu quả sử dụng vốn của các DN May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra.
 35. TPP và những cơ hội, thách thức đối với các DN Việt Nam
 36. Giải pháp kinh doanh BĐS trong giai đoạn hiện nay
 37. Chính sách TC của Nhà nước đối với việc phát triển thị trường BĐS Việt Nam hiện nay
 38. Quản lý nhà nước đối với kinh doanh BĐS ở Việt Nam hiện nay
 39. Vận dụng phương pháp so sánh trong định giá BĐS tại các NHTM.
 40. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới BĐS tại Hà Nội hiện nay
 41. Giải pháp khai thác nguồn lực TC từ đất đai ở Việt Nam trong thời gian tới
 42. Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI trên thị trường BĐS ở Việt Nam
 43. Chính sách thuế đối với BĐS nhà ở tại Việt Nam
 44. Tăng trưởng và rủi ro của các DN ngành (sản xuất điện, nước sạch, giao thông, xây dựng, dược, than, dầu khí….)- thực trạng và giải pháp
 45. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các DNngành (sản xuất điện, nước sạch, giao thông, xây dựng, dược, than, dầu khí….)
 46. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của NHTM X
 47. Giải pháp TC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập
 48. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTM …
 49. Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng DN tại NHTM cổ phần Quân đội
 50. Quản trị rủi ro TC tài chính tại NHTM cổ phần Quân đội – Thực trạng và giải pháp
 51. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN du lịch Việt Nam
 52. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Sữa Việt Nam
 53. Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của các DN thép ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng Vietcombank

Nhiều hơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết gần đây

Mo tai khoan chung khoan