Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Phương pháp nghiên cứu kinh tế mà bạn cần tham khảo

Xen nhiều

Phương pháp nghiên cứu kinh tế dưới đây sẽ giúp bạn tìm kiếm chủ đề nghiên cứu, tìm hiểu luận cứ để chứng minh giả thuyết, tập trung vào phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu kinh tế mở rộng 1

Phân loại theo phương pháp thu thập thông tin

Nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu thu thập thông tin hoàn toàn gián tiếp, không tiếp xúc với đối tượng khảo sát.

Mục đích

 • Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
 • Kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài đã được công
  bố
 • Chủ trương, chính sách liên quan đến đề tài
 • Số liệu thống kê

Các bước nghiên cứu tài liệu

 1. Thu thập tài liệu
 2. Phân tích tài liệu
 3. Trình bày tóm tắt nội dung các nghiên cứu trước đó

Tìm nguồn tài liệu

Tìm tài liệu trên các trang web như:

Phi thực nghiệm

Thu thập thông tin trực tiếp tới đối tượng khảo sát nhưng không tác động lên đối tượng.

 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn
 • Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi
 • Phương pháp hội nghị

Nhược điểm:

– Khó lượng hóa số liệu

– Khó thực hiện trên quy mô lớn

Khám phá: Mở tài khoản chứng khoán qua eKYC

Thực nghiệm

Thu thập thông tin trực tiếp, có tác động gây biến đổi đối tượng và môi trường khảo sát.

Đang cập nhật

Trắc nghiệm/thử nghiệm

Có tác động gây biến đổi môi trường khảo sát nhưng không biến đổi đối tượng khảo sát

Đang cập nhật

Chuyên gia

Phỏng vấn những người am hiểu có liên quan đến những thông tin về sự kiện khoa học

Đang cập nhật

Đọc giả cần tài liệu vui lòng inbox vào: https://www.facebook.com/nghiencuutaichinhh những tài liệu chúng tôi sẽ gửi cho bạn.

Nhiều hơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết gần đây

Mo tai khoan chung khoan