Thứ Hai, Tháng Hai 26, 2024

Bảng báo cáo tài chính mẫu doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn

Must read

Các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính dựa vào dữ liệu tài chính để phân tích hoạt động của công ty và đưa ra dự đoán về hướng tương lai của giá cổ phiếu của công ty. Một trong những tài liệu quan trọng nhất và đáng tin cậy nhất đó chính là các báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty, thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty kiểm toán,.. để đảm bảo tính chính xác cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bảng báo cáo tài chính mẫu doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn 1

Mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp lớn: https://docs.google.com/document/d/1PtJVUDdFSduV7Wq5ip_Z6rBzoOPzkqt2/

Mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: https://docs.google.com/document/d/1tFy8jnT85EPw9PbObrSTzZr2GfsQteaN/

Xem lại: Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Các nhà đầu tư có thể đánh giá tiềm năng phát triển cổ phiếu của công ty thông qua các dữ liệu báo cáo tài chính đưa ra, từ đó lựa chọn cho mình nơi để tin tưởng đổ vốn. Còn các doanh nghiệp cũng có thể nhờ vào báo cáo tài chính để có thể thu hút đầu tư và nâng cao sự uy tín cũng như giá trị của công ty. Để nhà đầu đi có sự nhìn nhận và hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính, bài viết sẽ phân tích cụ thể hơn về từng loại.

  1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp, thường được các nhà phân tích tài chính sử dụng để tính toán các tỷ lệ tài chính. Bảng cân đối kế toán tuân theo phương trình cân bằng giữa tổng tài sản với tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản và các khoản nợ phải trả được liệt kê theo thứ tự thanh toán.

  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, còn được gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lãi và lỗ, chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một thời gian cụ thể. Khi các chi phí được trừ khỏi doanh thu, báo cáo thu nhập sẽ đưa ra kết quả lợi nhuận công ty đạt được và được gọi là thu nhập ròng.

  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đo lường số lượng tiền mặt công ty nắm giữ để thanh toán các nghĩa vụ nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư, thêm vào đó còn giúp bổ sung cho bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép các nhà đầu tư hiểu công ty đang hoạt động như thế nào, nguồn tiền đến từ đâu và tiền được sử dụng như thế nào. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu một công ty có đang có nền tảng tài chính vững chắc hay không.

  1. Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày các giả định chi tiết mà kế toán đưa ra để phân tích và ghi nhận lại theo chỉ tiêu đã được quy định thông qua các dữ liệu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể bổ sung thêm các thông tin khác nếu doanh nghiệp chắc chắn về tính trung trực và rõ ràng của thông tin, giúp nâng cao giá trị và niềm tin của các nhà phân tích tài chính cũng như các nhà đầu tư.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết gần đây